Annonsørinnhold fra WANG Oslo

Hva er dette?

SNART SØKNADSFRIST: 1. mars går søknadsfristen til videregående skole ut. Friskolen WANG Oslo kan vise til noen fantastiske resultater hos sine elever. 
SNART SØKNADSFRIST: 1. mars går søknadsfristen til videregående skole ut. Friskolen WANG Oslo kan vise til noen fantastiske resultater hos sine elever.  Foto: WANG Oslo

WANG Oslo: Nå kan du bli en del av vår skolesuksess

Wang har i over 100 år vært en av landets ledende friskoler. 1. mars er fristen for å søke plass og gjøre skolehverdagen din enda bedre.

Annonsørinnhold fra

HØYT SNITT: Rektor på WANG Oslo, Vilhelm Lae, er stolt over de akademiske resultatene friskolen klarer å få frem hos sine elever: - Avstandene blir kortere mellom elever og lærere og den personlige oppfølgingen av hver enkelt elev blir betydelig grundigere

Den tradisjonsrike skolen har som mål å tilby deres elever et topp faglig nivå, engasjerende læringsmiljø og tett elevoppfølging.

Oppskriften ser ut til å fungere meget godt; over 95 prosent av skolens elever i 2018 fikk førstegangsvitnemål på studiespesialisering. 59 av elevene fikk over 50 høgskolepoeng, mens seks elever fikk over 60 høgskolepoeng. Rektor Vilhelm Lae tror mye av hemmeligheten til WANGs suksess er at de er en liten, men profesjonell og resultatfokusert skole.

- Vi er en forholdsvis liten skole sammenlignet med mange andre, og dette ser vi som en styrke mer enn noe annet. Avstandene blir kortere mellom elever og lærere og den personlige oppfølgingen av hver enkelt elev blir betydelig grundigere, forteller Lae.

Høyere karaktersnitt enn landsgjennomsnittet

Friskolen er kanskje mest kjent for sitt toppidrettsprogram, men tilbyr også studiespesialisering. Elever på studiespesialisering stortrives både sosialt og faglig. Elevresultater på skriftlig eksamen er stort sett mye bedre enn landsgjennomsnittet. Også på muntlig eksamen er snittet høyt. På VG3 var gjennomsnittskarakteren på muntlig 4,7. Totalt på alle trinn, 4,6. Også i realfag er karaktersnittet høyt hos WANGs elever. Ved sommeren 2018 var karaktersnittet på eksamen i matematikk og kjemi 5,0.

- Elevene våre presterer godt til eksamen. Eksamensresultatene er et resultat av hardtarbeidende elever, godt læringsmiljø, dyktige lærere og tett elevoppfølging, mener assisterende rektor Tommy Iversen Lund.

BRA SOSIALT MILJØ: Læring og et godt sosialt miljø står i fokus på WANG, forteller assisterende rektor Tommy Iversen Lund. 

Han trekker frem skolens visjon «vi bringer deg i posisjon for å lykkes» som et mantra som går igjen i skolens elev - og læringsfilosofi. På WANG er det lagt opp for at du skal trives med det du gjør - både faglig og sosialt. Mestringsfølelse, tett elevoppfølging og sosial trivsel er viktig for friskolen.

- Elevene ved WANG trives. De trives med foreldre, medelever, lærere og skolen. Dette bekreftes av elevundersøkelsen. Trivsel, vennskap og sosial omgang er det elevene selv setter størst pris på i en travel skolehverdag. Et godt læringsmiljø skaper gode skolefaglige prestasjoner, samt hindrer bråk, uro, konflikter og mobbing. Læringsmiljøet fremmer ikke bare et godt læringsutbytte, men også positiv sosial kompetanse, god psykisk helse og bidrar til en sterk identitet hos elevene, legger Iversen Lund til.

I en undersøkelse i regi av Kunnskapsdepartementet ble WANG Oslo rangert som en av de beste videregående i Norge når det gjelder skolekvalitet. Det gjenspeiler skolens søkere, som ikke bare er fra Oslo-området, men hele landet.

Ikke lenge til søknadsfristen går ut

1. mars er fristen for å søke videregåendeplass hos WANG. Skolens opptakskommité behandler alle søknader i følge skolens inntaksreglement umiddelbart etter søknadsfristens utløp. For å søke må du printe ut søknadsskjemaet, som du finner her eller trykk på knappen under, og sende skjemaet i en lukket konvolutt til: WANG, Hansteensgate 8, 0253 Oslo.

WANG

Tradisjonsrike WANG videregående skole ble etablert i Oslo i 1907 og er en av Norges fremste friskoler. Vi holder et høyt faglig nivå og er en skole for engasjerte og resultatorienterte elever, som er opptatt av å prestere best mulig. WANG har søkere fra hele landet, og vi legger vekt på miljøskapende tiltak. På WANG blir du derfor en del av et godt læringsmiljø. Gjennom faste rammer skaper vi trivsel. Tett oppfølging fra lærerne motiverer elevene til faglig og personlig utvikling slik at skoletiden på WANG blir et minne for livet.

Les mer om WANG Studiespesialisering her.

Les mer om WANG Toppidrett her.

Nye elever kan søke til alle tre årene. Interne elever må selv søke videre til hvert klassetrinn.

Et trygt og godt læringsmiljø

En av dem som er fornøyd med skolevalget, er elevrådsleder Julie. Hun snakker varmt om det sosiale miljøet på skolen.

- Til tross for at vi har ulike linjer, er vi en samlet skole. Samspillet mellom studiespesialiserende og toppidrett blir bedre og bedre for hver dag som går, og dette er også noe elevrådet prøver å jobbe med.

Julie forteller at elevrådet har en tett dialog med skoleledelsen for å skape best mulig miljø for elevene. Blant annet deltar elevrådet på styremøter hvor de kan legge frem ideer og tanker om hvordan de opplever skolehverdagen.

- Vi får lov til å være med på å påvirke elevenes skolehverdag, og det er noe elevene setter stor pris på, sier elevrådslederen.

TETT OPPFØLGNING: Læringsmiljøet hos WANG består mye av tett elevoppfølging. Det tror rektor Lae er noe av hemmelighetene bak WANGs gode akademiske resultater.

- For å skape et godt og trygt læringsmiljø, og miljø generelt, er vi avhengig av at elevene trives og føler seg trygge, og dette bidrar elevrådet til ved å arrangere sosiale og hyggelige aktiviteter. Da knyttes elevene enda sterkere sammen, legger hun til.

Rektor Lae forteller at WANG ikke bare har som mål å sørge for at deres elever gjør det bra på skolen. På WANG legger de grunnlaget for elevenes liv etter videregående er ferdig.

- Når elevene går ut dørene til WANG, ønsker vi mer enn noe annet at de er fornøyd med årene hos oss, og at de føler at de står godt rustet til å møte utfordringene som venter dem etter videregående, avslutter Lae.

Del artikkelen på Facebook