Annonsørinnhold fra Asker kommune

Hva er dette?
Sivilingeniør Andreas Bjune Kjølseth er en av tre gründere bak selskapet Infraspace AS, som har fått tildelt midler i Innovasjonsfondet til Asker kommune under Askerpakkene i koronapandemien. Nå vil han hjelpe store kunder med bedre planlegging av veier og annet som skal gå fra A til B i landskapet.
Sivilingeniør Andreas Bjune Kjølseth er en av tre gründere bak selskapet Infraspace AS, som har fått tildelt midler i Innovasjonsfondet til Asker kommune under Askerpakkene i koronapandemien. Nå vil han hjelpe store kunder med bedre planlegging av veier og annet som skal gå fra A til B i landskapet. Foto: Vibeke Glosli

Innovasjon i pandemitid

Infraspace AS startet opp midt under pandemien. Med støtte fra Innovasjon Norge og Asker kommune, håper de nå å bidra til flere arbeidsplasser, og en smidigere og mer bærekraftig planlegging av veier, baner og annen infrastruktur.

Annonsørinnhold fra

Tekst: Aina Skoland

– Jeg har selv jobbet i åtte år som rådgivende ingeniør på store utbyggingsprosjekter der vi lagde vei, jernbane, rør og annen infrastruktur som går fra A til B i landskapet, forteller sivilingeniør Andreas Bjune Kjølseth. 

Han er en av de tre gründerne bak Infraspace

Å planlegge store infrastrukturprosjekter krever mye informasjon og gode analyser.

– Dette er store og komplekse problemer som krever omfattende planleggingsprosesser med tanke på hvordan man skal gå fram for å minimere karbonavtrykk og kostnader, men med et best mulig resultat. Jeg hadde en idé om en ny type verktøy for å gjøre dette på en raskere og bedre måte. I mars 2021, midt under pandemien, startet han derfor Infraspace for å utvikle dette verktøyet.

Forskning og utvikling på høyt nivå

For tiden er Kjølseth den eneste fulltidsansatte i selskapet, mens medgründerne Jørgen Harsem og Andreas Eraker bidrar inn i Infraspace-teamet med sin kompetanse på programvareutvikling. 

– Vi utvikler en programvare som planleggere, ingeniører og andre beslutningstakere kan bruke i den tidlige planleggingsfasen ved store utbyggingsprosjekter. Veien fram til kommersialisering og flere arbeidsplasser, krever imidlertid store mengder forskning og utvikling, noe som igjen krever kapital. 

– Vi fikk innvilget støtte hos Innovasjon Norge, og dessuten fra Asker kommunes Innovasjonsfond, som en del av koronastøtten, og det er vi veldig glade for.

Askerpakke til lokalt næringsliv

I Asker kommune er det registrert rundt 3 200 bedrifter som til sammen bidrar til mer enn 20 milliarder kroner i verdiskapning. Pandemien har rammet ulikt i ulike bransjer, og for mange har finansiell støtte vært essensielt med tanke på overlevelse.

Gjennom Askerpakke 1, 2 og 3, samt statlige ventilordninger, har Asker kommune etter søknad delt ut til sammen 55 millioner kroner i koronastøtte til lokalt næringsliv. Over 300 bedrifter, i all hovedsak små og mellomstore, har fått, eller vil få, finansiell hjelp. Beløpene har variert fra 25 000 kroner til 2 millioner kroner, og har vært kanalisert gjennom ordninger som husleiestøtte, omstillingsfond, innovasjonsfond og erstatninger for tap av inntekter og skade.

I tillegg til finansiell støtte har Asker kommune bidratt med annonsekampanjer for å fremme lokal handel, og ulike bedriftsrådgivningstjenester. 

Hjemmekontor og nedstengning har gjort det ekstra tydelig at det er viktig med gode digitale verktøy for faglig samarbeid

Teknologisk utvikling og informasjonsflyt

Timingen for oppstarten har vært preget av pandemien, men også trender i tiden. 

– Det har selvfølgelig vært utfordrende i den forstand at det har vært vanskeligere å komme i kontakt med folk og så videre under pandemien. Samtidig har hjemmekontor og nedstengning av samfunnet gjort det ekstra tydelig at det er viktig med gode digitale verktøy for faglig samarbeid. I prosjekter med mange ulike aktører er det av stor betydning at informasjon er raskt og enkelt tilgjengelig for alle de som trenger det, uansett hvor i verden man sitter. Minst like viktig har det likevel vært at teknologien har skutt fart, og både det og holdningsendringen i samfunnet, der kravet om bærekraftig utvikling av denne type infrastrukturprosjekter står stadig mer sentralt, gjorde at gründerne mente det var tiden for å satse nå.

Andreas Bjune Kjølseth har lang erfaring med å planlegge infrastrukturprosjekter. Nå vil han hjelpe andre til å ta bedre og mer effektive beslutninger.

Vekker internasjonal interesse

Gjengen på Infraspace er takknemlige for støtten fra Asker kommune, og ser nå fram til en spennende høst og vinter. Potensielle kunder i inn- og utland, har allerede meldt fra at de følger spent med. 

– Oppstartsfasen er selvfølgelig kritisk, så det er essensielt å få et sånt bidrag til å komme ut av startblokka. Etter en periode med mye utvikling, er vi nå i den fasen der vi kan begynne å jobbe med de første pilotkundene i løpet av høsten. Framover vil både kommersialisering og utvikling gå parallelt, men vi håper at vi skal kunne skape flere arbeidsplasser i Asker i årene framover. 

Del artikkelen på Facebook