Annonsørinnhold fra Celsa Armeringsstål AS

Hva er dette?

En pionér innen miljøarbeid

Celsa Nordic er Norges eneste stålprodusent og et av landets største gjenvinningsselskaper. Hvert år kjøper bedriften 85% av det tilgjengelige skrapjernet i Norge og smelter det om til armeringsstål. Dette tilsvarer to Eiffeltårn i uka.

Annonsørinnhold fra Celsa Armeringsstål AS

Susanne Nævermo-Sand er bærekraft- og kommunikasjonssjef i Celsa Nordic. Tradisjonelt sett har en person i hennes stilling hatt konto i Stockholm, men Nævermo-Sand bor i Mo i Rana.

– Jeg vil være her fordi det meste skjer her. Hjertet er her, og det er her man må gjøre de store endringene som må til for å lykkes, sier hun.

En strategiplan for bærekraft

Hun har gjennom de siste to årene vært med på å utvikle en strategiplan som på fire fokusområder skal gjøre prosessindustrien bærekraftig i løpet av de neste 30 årene. Eksempler på dette er full sirkulærøkonomi i 2030, det vil si en produksjon med null avfall. I 2050 skal CO2-utslippene være lik null, lokale utslipp skal reduseres med 70% og all transport skal være fossilfri.

Dette veikartet for prosessindustrien er et resultat av en forespørsel fra regjeringen, som et av Norges bidrag til European Green Deal; et ambisiøst klimapolitisk program som skal sikre at EU oppfyller sine klimamål i henhold til Parisavtalen. Kommisjonen foreslår blant annet at EU skal være klimanøytralt i 2050.

– Siden Norge på de aller fleste områder har sluttet seg til EUs klimapolitikk, forventer Norsk industri at disse målene vil bli bekreftet politisk og at de også vil bli gjeldende for oss, sier Nævermo-Sand.

I Norge jobbes det mot disse målene gjennom Prosess21. Dette er norsk prosessindustris strategiarbeid som har som hovedoppgave å hjelpe næringen med å få til en utvikling i retning av minimale utslipp, og samtidig legge til rette for bærekraftig vekst i perioden. Nævermo-Sand sitter her i ekspertgruppen for sirkulærøkonomi.

Prosessindustri med miljøprofil

Celsa er til stede i to av bransjene som slipper ut mest CO2 – prosessindustri og bygg og anlegg. Nævermo-Sand ønsker derfor at man legger vekt på å få fokus på bærekraftige materialer spesielt når det gjelder offentlige anskaffelser.

– Vi har jobbet tett med Nordland fylkeskommune i denne sammenhengen, og de har hjulpet oss mye med å få dette på plass politisk. Her kan vi være et godt eksempel fordi vi har en stor del av byggematerialene tilgjengelig i vårt nærområde.

Når det gjelder energi er det også lettere å gjøre det bra i Nord-Norge. Vi bruker vannkraft, som er grønn energi. I Norge har vi også et system hvor det er høye krav på utslippstillatelser. Celsa er en pioner innen miljøarbeid og har investert 450 millioner for å komme dit de er i dag. Dette betaler seg i form av at store leverandører og kompetente ansatte ser til bedriften fordi de har denne miljøprofilen.

– Vi jobber på en annen måte enn tidligere. Sammen med våre samarbeidspartnere vil vi legge til rette for å tenke grønt sammen. Strategien har blitt innarbeidet hos folket som jobber hos oss, og det tror jeg er viktig for å lykkes. Vi må tenke nytt og vi må tenke stort.

Del artikkelen på Facebook