Annonsørinnhold
-hva er dette?

Artikler merket med «annonsørinnhold» er kommersielt innhold, markedsføring og/eller reklame.

Dette betyr at artikkelen er skrevet på vegne av eller i samarbeid med en kommersiell aktør. Artikler av denne typen produseres av kommersielle skribenter, og innholdet har ingen tilknytning til avisens redaksjonelle innhold.

Alt kommersielt innhold i våre aviser skal være tydelig merket, slik at det er enkelt for deg som leser å forstå at dette er reklame eller markedsføring. Vi er opptatt av at det skal være et tydelig skille mellom hva som er kommersielt og hva som er redaksjonelt innhold, og vi vil til enhver anledning følge gjeldende regelverk og retningslinjer på dette området. Det er viktig at våre aviser kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter til våre kunder og annonsører, men vi vil ikke gjøre dette på bekostning av avisens troverdighet. Dersom du opplever at merkingen er utydelig eller har andre tilbakemeldinger til oss, vil vi gjerne høre fra deg.

TILBAKE
Tilbake til forrige side